Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα της εισαγωγής και εξαγωγής εκλεκτών προϊόντων.
Οι χώρες που συνεργαζόμαστε είναι Γερμανία, Ρουμανία και Κύπρος με προοπτικές ανάπτυξης και εξάπλωσης του δικτύου μας.