Με εφαρμογή συστήματος διαχείρισης αποθήκης και αποθεμάτων καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε ότι αφορά την αποθήκευση ξηρού φορτίου ή φορτίου ψύξης (θερμοκρασία συντήρησης) και μεταφέρουμε τα προϊόντα σας με υπευθυνότητα σε οποιοδήποτε σημείο της Δυτικής Μακεδονίας με ιδιόκτητο στόλο.